BEHEER

Essentiële cookies: deze zijn noodzakelijk om de goede werking van onze website te garanderen. Deze Cookies worden geplaatst zodra je onze Website bezoekt en deze kunnen niet gedeactiveerd worden.

Privacy- en cookiebeleid BeBold

1 Ons privacybeleid

1.1 In het algemeen

Dit privacybeleid beschrijft de privacypraktijken van BeBold NV op onze website https://bebold.digital/, onze directmarketingactiviteiten en de algemene organisatie van BeBold NV.

Omdat we om uw privacy geven, streven we ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen en altijd te handelen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (hierna de “Wetgeving inzake gegevensbescherming” genoemd). In dit Privacybeleid kunnen we open en transparant zijn, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Ons Privacybeleid legt uit:

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door BeBold NV, een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Veldkant, 35 C, 2550, Kontich en gekend ondernemingsnummer: 0669.615.942.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. De meest recente versie van ons Privacybeleid is altijd beschikbaar op onze Website. Dit privacybeleid is voor het laatst herzien en bijgewerkt op 1 juni 2023.

Door gebruik te maken van onze Website kunnen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen voor de doeleinden zoals aangegeven in ons Privacybeleid. Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@bebold.digital .

1.2 Waarom en hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

1.2.1 Gebruik van onze Website

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen wij persoonsgegevens verwerken met behulp van online technieken zoals cookies, trackers, scripts en vergelijkbare technologieën (hierna ‘cookies’ genoemd). Hiervoor verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid voor meer informatie.

1.2.2 Contact via onze website

Toestemming – Op onze website zijn contactformulieren beschikbaar om contact met ons op te nemen. Je kunt ons ook altijd per e-mail of telefoon bereiken. We verwerken persoonlijke gegevens om uw contactverzoek te verwerken, maar hebben geen zicht of controle over andere persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft via de open velden. Voeg geen vertrouwelijke of gevoelige gegevens toe.

De gegevens worden verwerkt met uw toestemming. Weet dat je op elk moment kunt herroepen. Deze herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond vóór de herroeping van uw toestemming.

De persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, … enz. We verkrijgen deze gegevens uit de eerste hand wanneer u ons contactformulier invult of wanneer u ons per e-mail of telefoon hebt bereikt, en we bewaren deze gegevens tot 10 jaar nadat de contactaanvraag is voltooid plus de archiveringsperiode van gerelateerde communicatie (zoals e-mails). We delen de persoonlijke gegevens met gegevensverwerkingspartners waarop we een beroep doen voor onze Website en in verband met de verwerking van onze contacten. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en de gegevens worden doorgegeven buiten de EER.

1.2.3 Beheer van klantrelaties

Legitiem belang – BeBold NV is op zoek naar nieuwe klanten, legt hiervoor actief nieuwe contacten en bouwt relaties op met bestaande klanten. In dit verband worden uw persoonlijke gegevens verwerkt (bv. om u uit te nodigen voor evenementen, …). De gegevensverwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van BeBold NV. U kunt hier altijd bezwaar tegen maken volgens de voorwaarden beschreven onder ‘recht op bezwaar’ in het gedeelte ‘Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen’.

De persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, …etc.). We verkrijgen deze gegevens uit eerste hand via Customer Relations Management en we bewaren deze gegevens tot 10 jaar na beëindiging van een laatste project of contact. We delen de persoonlijke gegevens met gegevensverwerkende partners op wie we een beroep doen voor onze Website, contact en klantenrelaties. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en de gegevens worden doorgegeven buiten de EER.

1.2.4 Mailing nieuwsbrief

Toestemming – U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze Website. We verwerken de verzamelde persoonlijke gegevens om contact met je op te nemen wanneer er een nieuwe nieuwsbrief beschikbaar is. De gegevens worden verwerkt met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Deze herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond vóór de herroeping van uw toestemming. Dit betekent dat uw toestemming geldt voor alle eerder ontvangen nieuwsbrieven, maar niet voor toekomstige mailings.

De persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, …etc.). We verkrijgen deze gegevens uit de eerste hand bij inschrijving en we slaan deze gegevens op zolang de toestemming niet wordt ingetrokken. We delen de persoonlijke gegevens met gegevensverwerkende partners die we inschakelen voor onze website of nieuwsbriefedities. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en de gegevens worden doorgegeven buiten de EER.

1.2.5 Organisatie van evenementen

Toestemming – Wanneer u zich registreert voor een van onze evenementen, worden persoonsgegevens verwerkt om uw registratie en de organisatie van het evenement te verwerken. De gegevens worden verwerkt met uw toestemming. U kunt de gegeven toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking. Dit betekent dat je toestemming geldt voor alle eerdere evenementen waaraan je al hebt deelgenomen, maar dat je niet meer wordt uitgenodigd voor toekomstige evenementen.

De persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mail, …etc. We verkrijgen deze gegevens uit de eerste hand bij de registratie en we bewaren deze gegevens tot 10 jaar nadat het evenement heeft plaatsgevonden. We delen de persoonlijke gegevens met gegevensverwerkende partners op wie we een beroep doen om onze evenementen te organiseren en vorm te geven. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en de gegevens worden doorgegeven buiten de EER.

1.2.6 Werving en selectie

Toestemming voor (spontane) sollicitaties en om een rekruteringspool op te bouwen – Gerechtvaardigd belang voor actieve rekrutering – Wanneer u (spontaan) solliciteert voor een functie bij BeBold NV, verwerkt BeBold NV uw persoonsgegevens voor de rekrutering en selectie van werknemers voor openstaande of toekomstige vacatures. De gegevens worden verwerkt (inclusief het opbouwen van een wervingsreserve) met uw toestemming. U kunt de gegeven toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking.

Wanneer BeBold NV actief rekruteert, verwerkt BeBold NV uw persoonsgegevens. Hieronder vallen alleen de gegevens die openbaar beschikbaar zijn (bijv. LinkedIn en Google Platforms) of gegevens die via derden worden overgedragen. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van BeBold NV. U kunt hier altijd bezwaar tegen maken volgens de voorwaarden beschreven onder ‘Recht op bezwaar’ in het gedeelte ‘Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen’.

Tot slot verwijzen we naar ons legitieme belang bij het delen van uw persoonlijke gegevens met onze aangesloten en geassocieerde bedrijven als onderdeel van ons wervingsproces. We gaan altijd op zoek naar een geschikte opdracht voor jou. U kunt hier altijd bezwaar tegen maken volgens de voorwaarden beschreven onder ‘recht op bezwaar’ in het gedeelte ‘Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen’.

De persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt en de persoonlijke gegevens die op je CV staan vermeld (Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mail, …etc.). We verkrijgen deze gegevens uit de eerste hand tijdens het sollicitatieproces of via derden, zoals openbare platforms of tussenpersonen. Van niet-behouden sollicitaties bewaren we de persoonlijke sollicitatiegegevens tot maximaal 5 jaar na je kandidatuur. van sollicitaties in wervingspools, zolang de toestemming niet wordt ingetrokken, tot 10 jaar na de kandidatuur.

We delen de persoonlijke gegevens met gegevensverwerkingspartners waarop we een beroep doen voor werving en selectie. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en de gegevens worden doorgegeven buiten de EER.

1.2.7 Beheer van leveranciersrelaties

Legitiem belang – BeBold NV legt actief contacten met potentiële leveranciers en verstevigt bestaande partnerschappen. Hiervoor verwerken onze leveranciers gegevens van collega’s (bijv. accountmanagers). De gegevensverwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van BeBold NV. U kunt hier altijd bezwaar tegen maken volgens de voorwaarden beschreven onder ‘recht op bezwaar’ in het gedeelte ‘wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen’.

De persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt en andere gegevens die mogelijk worden gedeeld tijdens latere contacten (Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mail, …enz.). We verkrijgen deze gegevens uit de eerste hand via relatiebeheer en we bewaren deze gegevens tot 10 jaar na beëindiging van een laatste contract of contact. We delen de persoonlijke gegevens met gegevensverwerkingspartners die we inschakelen voor relatiebeheer. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en de gegevens worden doorgegeven buiten de EER.

1.3 Persoonlijke gegevens delen met derden

Wanneer u onze Website bezoekt of als klant gebruik maakt van onze producten en diensten, kunnen wij gebruik maken van derden, zoals partners, gelieerde en geassocieerde bedrijven en leveranciers aan wie wij uw persoonsgegevens overdragen als onderdeel van dit proces. De derde partijen helpen ons onder andere bij het bieden van ondersteuning, het ontwikkelen en begrijpen van het gebruik van onze producten en diensten en het leveren van diensten zoals hosting, klant- en technische ondersteuning, marketing, analytics, het leveren van inhoud en of het uitvoeren van online betaling(en).

Daarnaast kunnen we ook gegevens (inclusief persoonsgegevens) delen met derden als onderdeel van een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen. Wij delen door u verstrekte informatie, automatisch verzamelde informatie en informatie van anderen met derden voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen hun diensten of ondersteuning te leveren. Bij de hierboven beschreven activiteiten geven we voor elke activiteit aan met welke categorieën derden, anders dan gelieerde en geassocieerde ondernemingen, we uw persoonsgegevens delen.

Bovendien kan het zijn dat we toegang moeten verlenen tot uw gegevens of dat we uw gegevens moeten overdragen vanwege een wettelijke verplichting. Dit kunnen autoriteiten, overheidsinstanties of derden zijn. Tot slot kunnen we uw gegevens delen als dit noodzakelijk blijkt voor uw vitale belang.

1.4 Doorgifte van persoonlijke gegevens buiten de EER

BeBold NV probeert altijd de overdracht van persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) te beperken. Mocht dit toch gebeuren, dan zullen we er zo snel mogelijk voor zorgen dat deze overdracht in overeenstemming wordt gebracht met de GDPR.

We verwijzen naar ons gedeelte “Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens” onder artikel 1.2 voor de specifieke doorgiften.

1.5 Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te vervullen waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld of volgens de wettelijke verplichtingen die aan ons zijn opgelegd. We verwijzen naar het gedeelte “Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens” onder artikel 1.2 voor de specifieke bewaartermijn.

1.6 Geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR), legt bepaalde voorwaarden op over individuen uitsluitend op basis van volledig geautomatiseerde verwerkingen, waaronder profilering, en wanneer deze beslissingen rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben, doet BeBold NV niet aan dit soort besluitvorming.

1.7 Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

BeBold NV vindt het belangrijk dat u altijd de controle behoudt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende rechten die u hebt en waarop u zich kunt beroepen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond kunnen bepaalde voorwaarden of beperkingen worden verbonden aan de uitoefening van de onderstaande rechten.

Om gebruik te maken van de bovengenoemde rechten, of informatie hierover, kunt u contact opnemen met info@bebold.digital. We zullen meer informatie geven als er bepaalde modaliteiten aan je verzoek verbonden zijn. Bovendien kunnen we om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren, zodat uw persoonlijke gegevens niet per ongeluk worden verwijderd of worden gedeeld met iemand die er geen recht op heeft. We streven ernaar om zonder onredelijke vertraging op uw verzoek te reageren, maar in ieder geval binnen een periode van één maand na ontvangst van uw verzoek. Als we niet binnen een maand kunnen reageren en de termijn willen verlengen, of als we geen gevolg geven aan het verzoek, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

1.7.1 Recht op informatie / toegang

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en bepaalde aanvullende informatie zoals beschreven in het Privacybeleid. U hebt het recht om van ons een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij bewaren, mits dit niet ten koste gaat van de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u gratis verstrekt, maar bij herhaald verzoek behouden wij ons het recht voor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

1.7.2 Recht op rectificatie

Als de persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze informatie te laten corrigeren of, gezien de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

1.7.3 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te laten beperken. Dit betekent dat de persoonlijke gegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt. Dit recht is van toepassing als een van de volgende situaties zich voordoet:

Naast ons recht om uw persoonlijke gegevens op te slaan, kunnen we ze nog steeds verwerken, maar alleen:

Voordat we de beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u hierover geïnformeerd.

1.7.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming en de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde processen, hebt u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U hebt ook het recht, indien technisch mogelijk, om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks door ons aan een derde te laten doorgeven. Dit recht is niet van toepassing wanneer dit een inbreuk zou vormen op de rechten en vrijheden van anderen.

1.7.5 Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de hierboven beschreven activiteiten. In het laatste geval is dit alleen mogelijk als de activiteit verband houdt met (1) de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitvoering van een taak in het kader van de uitoefening van een openbaar gezag dat aan ons is opgedragen of (2) de bescherming van onze legitieme belangen of die van een derde partij. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen we de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we legitieme belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, ongeacht of dit een eerste of verdere verwerking is, hebt u het recht om te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op direct marketing. Als u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

1.7.6 Recht op gegevenswissing

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit betekent dat de persoonlijke gegevens zonder onredelijke vertraging door ons moeten worden verwijderd. Dit recht is van toepassing als een van de volgende situaties zich voordoet:

Als u een verzoek indient om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen wij de persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij een van de volgende situaties (uitzonderingen) zich voordoet:

Een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren is van toepassing of verwijdering is niet van toepassing gezien de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

1.7.7 Recht om uw toestemming in te trekken

Als u toestemming hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen van uw persoonlijke gegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. We proberen het intrekken van toestemming waar mogelijk net zo eenvoudig te maken als het geven van je toestemming.

1.7.8 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in het kader van geautomatiseerde individuele besluitvorming en wanneer deze beslissingen rechtsgevolgen of andere belangrijke gevolgen hebben, kunt u ons vragen om te stoppen met het gebruik van uw gegevens. Als u zich verzet tegen een dergelijke verwerking, zullen wij deze stopzetten of beperken, tenzij er dwingende redenen zijn om dit wel te doen.

1.8 Contactgegevens

Als u na het lezen van dit Privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@bebold.digital.

Bovendien hebt u het recht om opmerkingen en klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat waar u woont, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. In België kun je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Omdat we gehecht zijn aan onze wederzijdse relatie, vragen we je altijd eerst contact met ons op te nemen, zodat we een oplossing kunnen vinden voor wat er ten grondslag ligt aan je klacht.

1.9 Wijzigingen in het privacybeleid

Onze organisatie en onze Website zijn een dynamische en innovatieve omgeving. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als onze diensten of de toepasselijke wetgeving dit vereisen. Dit betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere service die is afgestemd op jouw behoeften. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw persoonlijke gegevens op een andere manier verzamelen of verwerken. Vanzelfsprekend zullen we u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring en zullen we u om toestemming vragen als dat nodig is.

2.1 In het algemeen

Dit Cookiebeleid beschrijft de cookie-praktijken voor BeBold NV op onze Website https://bebold.digital/. Omdat we uw privacy en de verwerking van uw persoonlijke gegevens belangrijk vinden, doen we er alles aan om in dit Cookiebeleid duidelijk en helder uit te leggen welke cookies we op onze Website gebruiken en hoe we persoonlijke gegevens verzamelen.

Bij het bezoeken van onze Website kunnen we persoonlijke gegevens verwerken met behulp van online technieken zoals cookies, trackers, scripts en vergelijkbare technologieën. In principe dienen deze technologieën echter altijd hetzelfde doel: het ophalen en bijhouden van informatie op uw apparaat. Daarom zullen we in dit Cookiebeleid de bekende term ‘cookie(s)’ blijven gebruiken.

Met “wij” bedoelen we BeBold NV, een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Veldkant, 35 C, 2550, Kontich en gekend ondernemingsnummer: 0669.615.942.

De meest recente versie van ons Cookiebeleid is altijd beschikbaar op onze Website. Dit Cookiebeleid is voor het laatst herzien en bijgewerkt op 1 juni 2023. Het gebruik van cookies door BeBold NV maakt deel uit van het algemene beleid van BeBold NV met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid . Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit Cookiebeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@bebold.digital.

2.2 Wat zijn cookies?

Cookies zijn ‘kleine informatiebestanden’ die een website aan uw browser vraagt om tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of mobiele apparaat op te slaan wanneer u die specifieke website of die specifieke webpagina’s bezoekt. De cookies bevatten een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens uw bezoek aan onze Website of ook bij latere bezoeken of later gebruik. Cookies maken het mogelijk om het gebruik van onze Website te vereenvoudigen, aan te vullen en te personaliseren.

Cookies hebben meestal een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere gedurende langere tijd op uw computer, laptop of mobiele apparaat blijven staan of soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies). In je browser kun je ze accepteren, weigeren of verwijderen wanneer je maar wilt.

Onze Website gebruikt cookies voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring op onze Website te verbeteren, aangezien cookies het gebruik van onze Website voor u gemakkelijker maken en ons in staat stellen onze Website beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om uw activiteiten en ervaring op onze Website te versnellen. Dergelijke cookies stellen ons in staat om het verkeer op onze Website te analyseren zodat we het gebruik van onze Website beter begrijpen en zo onze diensten kunnen verbeteren.

We delen ook informatie over uw gebruik van onze Website met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse. Deze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.

2.3 Welke cookies gebruiken we?

Onze website maakt gebruik van verschillende cookies:

In deze twee cookievarianten gebruiken we ook verschillende cookies op basis van het specifieke doel. Voor elk van deze categorieën vragen we altijd uw voorafgaande toestemming, tenzij deze cookies essentieel zijn (om u een dienst te verlenen waarom u expliciet hebt gevraagd of voor de goede technische werking van een website).

Meer over cookies van derden*:

Onze website maakt gebruik van social media plug-ins waardoor mogelijk cookies van derden worden geplaatst. Deze cookies worden niet door ons geplaatst, maar door de derde partij die via links verbonden is met onze Website. Deze websites of sociale mediaplatforms kunnen op hun beurt cookies verwerken voor hun eigen doeleinden. Deze cookies worden gebruikt om verbinding te maken met deze platforms en websites en om gegevens van een gebruiker te onthouden als deze heeft ingelogd op een social media-account vanaf een website. We raden u daarom aan het privacybeleid van deze websites te lezen.

Onze cookies, voor het laatst bijgewerkt op1 juni 2023.

Essentiële cookies

Cookie sleutelDomeinPadType cookieVervaldatumBeschrijving
_hjAbsoluteSessionInProgress.bebold.digital/Eerste partij30 minutenDe cookie wordt ingesteld zodat Hotjar het begin van de reis van de gebruiker kan volgen voor een totaal aantal sessies.
_hjEerstGebouwd.bebold.digital/Eerste partij30 minutenDe cookie wordt ingesteld zodat Hotjar het begin van de reis van de gebruiker kan volgen voor een totaal aantal sessies.
AnalyticsSyncHistory.linkedin.com/Derden1 maandWordt gebruikt om informatie op te slaan over het tijdstip waarop een synchronisatie met de lms_analytics-cookie heeft plaatsgevonden voor gebruikers in de Aangewezen Landen.
_GRECAPTCHAwww.google.com/Derden6 maandenGoogle reCAPTCHA plaatst een essentiële cookie wanneer deze wordt uitgevoerd om zijn risicoanalyse uit te voeren.

Functionele cookies

Cookie sleutelDomeinPadType cookieVervaldatumBeschrijving
wp-wpml_huidige_taal.bebold.digital/Eerste partijSessieSlaat de huidige taal op. Standaard wordt deze cookie alleen ingesteld voor ingelogde gebruikers. Als u de taalcookie inschakelt om AJAX-filtering te ondersteunen, wordt deze cookie ook ingesteld voor gebruikers die niet zijn ingelogd.
ajs_anoniem_id.bebold.digital/Eerste partij1 jaarDeze cookies worden over het algemeen gebruikt voor Analytics en helpen tellen hoeveel mensen een bepaalde site bezoeken door bij te houden of u al eerder bent geweest.

Analytische cookies

Cookie sleutelDomeinPadType cookieVervaldatumBeschrijving
_mkto_trk.bebold.digital/Eerste partij1 jaar 1 maandDeze cookie is gekoppeld aan een e-mailmarketingdienst van Marketo. Met deze tracking cookie kan een website het gedrag van bezoekers koppelen aan de ontvanger van een e-mailmarketingcampagne, om de effectiviteit van de campagne te meten.
_gid.bebold.digital/Eerste partij1 dagDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. Het slaat een unieke waarde op voor elke bezochte pagina en werkt deze bij om pageviews te tellen en bij te houden.
_ga.bebold.digital/Eerste partij1 jaar 1 maandDeze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics – wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analysedienst van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site.
_pk_id.1.8b98.bebold.digital/Eerste partij1 jaarDeze cookienaam is gekoppeld aan het open source webanalyseplatform Piwik. Het wordt gebruikt om website-eigenaren te helpen het gedrag van bezoekers te volgen en de prestaties van de site te meten. Het is een cookie van het patroontype, waarbij het voorvoegsel _pk_id wordt gevolgd door een korte reeks cijfers en letters, waarvan wordt aangenomen dat het een referentiecode is voor het domein dat de cookie instelt.
_pk_ses.1.8b98.bebold.digital/Eerste partij30 minutenDeze cookienaam is gekoppeld aan het open source webanalyseplatform Piwik. Het wordt gebruikt om website-eigenaren te helpen het gedrag van bezoekers te volgen en de prestaties van de site te meten. Het is een cookie van het patroontype, waarbij het voorvoegsel _pk_ses wordt gevolgd door een korte reeks cijfers en letters, waarvan wordt aangenomen dat het een referentiecode is voor het domein dat de cookie instelt.
_ga_ES1YRFMV3R.bebold.digital/Eerste partij1 jaar 1 maandDeze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de sessiestatus bij te houden.

Marketingcookies

Cookie sleutelDomeinPadType cookieVervaldatumBeschrijving
UserMatchHistory.linkedin.com/Derden1 maandDeze cookie wordt gebruikt om bezoekers te volgen zodat relevantere advertenties kunnen worden weergegeven op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
lidc.linkedin.com/Derden1 dagDit is een Microsoft MSN 1st party cookie die zorgt voor de goede werking van deze website.
_lfa.bebold.digital/Eerste partij1 jaarDe Leadfeeder cookie verzamelt de gedragsgegevens van alle websitebezoekers. Hieronder vallen de bekeken pagina’s, de bron van de bezoekers en de tijd die ze op de site hebben doorgebracht.
CLIDwww.clarity.ms/Derden1 jaarDeze cookie wordt meestal ingesteld door Dstillery om het delen van media-inhoud op sociale media mogelijk te maken. Het kan ook informatie verzamelen over websitebezoekers wanneer zij sociale media gebruiken om website-inhoud van de bezochte pagina te delen.
SM.c.clarity.ms/DerdenSessieDit is een Microsoft MSN 1st party cookie die we gebruiken om het gebruik van de website te meten voor interne analyse.
MUID.c.clarity.ms/Derden1 jaarDeze cookie wordt veel gebruikt door Microsoft als unieke gebruikersidentificatie. Het kan worden ingesteld door ingesloten microsoft scripts. Er wordt algemeen aangenomen dat het synchroniseert tussen veel verschillende Microsoft-domeinen, waardoor gebruikers kunnen worden gevolgd.
_hp2_id.2908817741.bebold.digital/Eerste partij1 jaarDeze cookie wordt gebruikt door Heap Analytics om het gebruikersgedrag op de website te volgen. Cookies in dit domein hebben een levensduur van 2 jaar.
_gat_gtag_UA_86790176_1.bebold.digital/Eerste partij1 minuutDeze cookie maakt deel uit van Google Analytics en wordt gebruikt om aanvragen te beperken (throttle request rate).
_fbp.bebold.digital/Eerste partij3 maandenGebruikt door Meta om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime biedingen van externe adverteerders.
test_cookiedubbelklik.net/Derden15 minutenDeze cookie wordt ingesteld door DoubleClick (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de websitebezoeker cookies ondersteunt.
IDEdubbelklik.net/Derden1 jaarDeze cookie wordt ingesteld door Doubleclick en voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en eventuele reclame die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.
_hp2_ses_props.2908817741.bebold.digital/Eerste partij30 minutenDeze cookie wordt gebruikt door Heap Analytics om het gebruikersgedrag op de website te volgen. Cookies in dit domein hebben een levensduur van 2 jaar.
_gcl_au.bebold.digital/Eerste partij3 maandenGebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun diensten gebruiken.
bcookie.linkedin.com/Derden1 jaarDit is een Microsoft MSN 1st party cookie voor het delen van de inhoud van de website via sociale media.

Niet-geclassificeerde cookies

Cookie sleutelDomeinPadType cookieVervaldatumBeschrijving
_pk_hsr.1.8b98.bebold.digital/Eerste partij30 minuten/
_icl_bezoeker_lang_js.bebold.digital/Eerste partij1 dag/
_hjInclusiefInSessieSample_3412235.bebold.digital/Eerste partij2 minuten/
_hjSessionUser_3412235.bebold.digital/Eerste partij1 jaar/
_clsk.bebold.digital/Eerste partij1 dag/
cookielawinfo-checkbox-niet-nodig.bebold.digital/Eerste partij1 jaar/
ln_of.bebold.digital/Eerste partij1 dag/
_pk_id.6763f819-116d-424e-a608-e11e1ccb4931.8b98.bebold.digital/Eerste partij1 jaar/
_hjInclusiefInSessieSample_3408715.bebold.digital/Eerste partij2 minuten/
Paginanummer.bebold.digital/Eerste partij30 minuten/
_clck.bebold.digital/Eerste partij1 jaar/
wpml_browser_omleiding_test.bebold.digital/Eerste partijSessie/
_hjSessie_3412235.bebold.digital/Eerste partij30 minuten/
_hjSessionUser_3408715.bebold.digital/Eerste partij1 jaar/
_hjSessie_3408715.bebold.digital/Eerste partij30 minuten/
cookielawinfo-checkbox-nodig.bebold.digital/Eerste partij1 jaar/
prisma_252177669prisma.app-us1.com/Derden1 maand/
prisma_252177669.bebold.digital/Eerste partij1 maand/

2.4 Hoe cookies verwijderen of blokkeren?

U kunt alle cookies die al op uw apparaat zijn opgeslagen beheren en verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser. Wij willen u erop wijzen dat het uitschakelen van cookies uw gebruikerservaring kan beïnvloeden en ertoe kan leiden dat u uw voorkeuren bij elk bezoek aan onze Website opnieuw moet invoeren. Ga voor meer informatie over het beheren en/of verwijderen van cookies naar de webpagina die bij uw browser hoort.

BeBold