BEHEER

Essentiële cookies: deze zijn noodzakelijk om de goede werking van onze website te garanderen. Deze Cookies worden geplaatst zodra je onze Website bezoekt en deze kunnen niet gedeactiveerd worden.

Privacy Policy BeBold

1 BeBold Privacy Policy:

1.1 Algemeen

Deze Privacy Policy verklaart de Privacy Praktijken van BeBold op onze Website, https://bebold.digital/, onze direct marketing activiteiten en algemene organisatie van BeBold NV. We hechten een groot belang aan je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens. Daarom streven we ernaar je persoonlijke gegevens te beschermen en altijd te handelen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (hierna de “Wetgeving Gegevensbescherming”). In deze Privacy Policy stellen we ons open en transparant op zodat je een weloverwogen keuze kan maken over het gebruik van je persoonsgegevens.

Onze Privacy Policy verklaart:

Je persoonlijke data zal verzamelt en verwerkt worden door BeBold NV, een Belgische onderneming met maatschappelijke zetel te Veldkant, 35 C, 2550, Kontich en met ondernemingsnummer 0669.615.942.

De Privacy Policy hoort samen gelezen te worden onze Cookie Policy. De meest recente versie van onze Privacy Policy is altijd beschikbaar op onze Website. Deze Privacy Policy werd het laatst herzien en bijgewerkt op 1 juni 2023. Onze organisatie, en dus ook onze Website, zijn een dynamische en innovatieve omgeving. Deze Privacy Policy kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wenst één van jouw rechten uit te oefeningen, dan kan je ons contacteren per e-mail via info@bebold.digital.

1.2 Waarom en hoe verwerken we je persoonsgegevens?

1.2.1 Gebruik van onze Website

Wanneer je onze Website bezoekt, kunnen we persoonsgegevens verwerken met behulp van online technieken zoals cookies, trackers, scripts en soortgelijke technologieën (hierna: “cookies”). Meer informatie hierover is terug te vinden in onze Cookie Policy.

1.2.2 Contact via onze Website

Toestemming – Op onze Website zijn contactformulieren beschikbaar om met ons in contact te komen. Je kan ons ook altijd bereiken via e-mail of per telefoon. We verwerken deze persoonsgegevens om je contactverzoek te behandelen, maar we hebben geen zicht of controle over eventuele andere persoonsgegevens die je ons meedeelt via de open invulvelden. We verzoeken je hier geen vertrouwelijke of gevoelige informatie mee te delen.

De verwerking van je persoonsgegevens gebeurd op basis van je toestemming. Weet dat je die altijd kan intrekken wanneer je dat wenst. Deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor je jouw toestemming introk.

De persoonsgegevens die je met ons kan delen zijn (Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoonnummer … enz). We verkrijgen deze persoonsgegevens uit de eerste hand wanneer je ons contactformulier invult of wanneer je contact met ons opneemt via e-mail of per telefoon. We bewaren deze gegevens tot 10 jaar na de afronding van je contactverzoek plus de archiveringsperiode van gerelateerde communicatie (zoals e-mails). We delen de persoonsgegevens met gegevensverwerkers die we inschakelen voor onze Website en in verband met de verwerking van onze contacten. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en worden buiten de EER overgedragen.

1.2.3 Customer Relations Management

Gerechtvaardigd Belang – BeBold NV is steeds op zoek naar nieuwe klanten en legt hiervoor actief nieuwe contacten aan en bouwt aan relaties met bestaande klanten. In het kader daarvan worden je persoonsgegevens werkt (bijvoorbeeld: om je uit te nodigen voor een evenement, …). De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van BeBold NV. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij “Recht op bezwaar” in de sectie “Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?”.

De persoonsgegevens die je met ons kan delen zijn (Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoonnummer … enz). We verkrijgen deze persoonsgegevens uit eerste hand via Customer Relations Management. We bewaren deze gegevens tot 10 jaar na de afronding van het project of contact. We delen de persoonsgegevens met gegevensverwerkers die we inschakelen voor onze Website en in verband met de verwerking van onze contacten. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en worden buiten de EER overgedragen.

1.2.4 Versturen van nieuwsbrieven

Toestemming – Op onze Website kan je jou inschrijven voor onze nieuwsbrief. We verwerken deze persoonsgegevens om je vervolgens te contacteren wanneer er een nieuwe nieuwsbrief voor je beschikbaar is. De verwerking gebeurt op basis van je toestemming. Je hebt op elk moment de mogelijkheid om de gegeven toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment dat je jouw toestemming introk. Concreet betekent dit dat je toestemming geldig blijft voor alle eerdere nieuwsbrieven, maar je geen nieuwe nieuwsbrieven meer ontvangt.

De persoonsgegevens die je met ons kan delen zijn (Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoonnummer … enz). We verkrijgen deze persoonsgegevens uit eerste hand bij je inschrijving en we bewaren deze persoonsgegevens zolang je jouw toestemming niet intrekt. We delen de persoonsgegevens met gegevensverwerkers die we inschakelen voor onze Website en in verband met de verwerking van onze contacten. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en worden buiten de EER overgedragen.

1.2.5 Organisatie van evenementen

Toestemming – Wanneer je jou inschrijft voor één van onze evenementen worden er voor de afhandeling van je inschrijving en de organisatie van het evenement persoonsgegevens verwerkt. Deze verwerking gebeurt op basis van je toestemming. Je hebt op elk moment de mogelijkheid om de gegeven toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment dat je jouw toestemming introk. Concreet betekent dit dat je toestemming geldig blijft voor alle eerdere evenementen, waaraan je reeds deelnam, maar je naar de toekomst toe niet meer voor evenementen wordt uitgenodigd.

De persoonsgegevens die je met ons kan delen zijn (Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoonnummer … enz). We verkrijgen deze persoonsgegevens uit eerste hand via jouw inschrijving. We bewaren deze gegevens tot 10 jaar nadat het evenement plaatsvond. We delen de persoonsgegevens met gegevensverwerkers die we inschakelen voor onze Website en in verband met de verwerking van onze contacten. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en worden buiten de EER overgedragen.

1.2.6 Werving en selectie

Toestemming voor (spontane) sollicitaties en het aanhouden van een wervingsreserve – Gerechtvaardigd belang voor actieve werving – Wanneer je (spontaan) solliciteert voor een functie bij BeBold NV, verwerkt BeBold NV je persoonsgegevens in functie van het rekruteren en selecteren van medewerkers voor openstaande of toekomstige vacatures. Deze verwerking (inclusief het aanleggen van een wervingsreserve) gebeurt op basis van je toestemming. Je hebt op elk moment de mogelijkheid om de gegeven toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment dat je jouw toestemming introk.

Wanneer BeBold NV zelf actief werft, verwerkt BeBold NV persoonsgegevens over jou. Dit gebeurt enkel op basis van gegevens die publiek voor jou beschikbaar zijn (bijvoorbeeld: op platformen zoals LinkedIn en Google) of gegevens die aan ons bezorgd werden door derden. Deze verwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van BeBold NV. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij “Recht op bezwaar” in de sectie “Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?”.

Tot slot geven we mee dat we uitgaan van ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens in het kader van ons wervingsproces aan de met ons verbonden en geassocieerde vennootschappen door te geven. Dit doen we uiteraard steeds met het oog op het vinden van een voor jouw geschikte opdracht. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij “Recht op bezwaar” in de sectie “Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?”.

De persoonsgegevens die je met ons kan delen zijn (Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoonnummer … enz). alsook de persoonsgegevens die vermeld zijn op je CV. We verkrijgen deze persoonsgegevens uit eerste hand via het wervingsproces of via derde partijen zoals publieke platformen of tussenpersonen. Bij niet weerhouden sollicitanten, bewaren we de persoonsgegevens over de sollicitatie tot maximum 5 jaar na de sollicitatie. Bij sollicitanten binnen onze wervingsreserve bewaren we, zolang de toestemming niet wordt ingetrokken, de persoonsgegevens tot maximum 10 jaar na de sollicitatie. We kunnen je persoonsgegevens ook delen met andere verwerkers (bijvoorbeeld: rekruteringskantoren) waar we beroep op doen voor de werving en selectie. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en worden buiten de EER overgedragen.

1.2.7 Supplier Relations Management

Gerechtvaardigd belang – BeBold NV werkt samen met leveranciers, legt hiervoor actief nieuwe contacten en bouwt aan relaties met bestaande leveranciers. In het kader daarvan worden persoonsgegevens van medewerkers bij onze leveranciers (bijvoorbeeld: accountmanagers) verwerkt. Deze verwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van BeBold NV. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij “Recht op bezwaar” in de sectie “Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?”.

De persoonsgegevens die je met ons kan delen zijn (Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoonnummer … enz). We verkrijgen deze persoonsgegevens uit eerste hand via Relation Management. We bewaren deze gegevens tot 10 jaar na de afhandeling van een contract of contact. We delen de persoonsgegevens met gegevensverwerkers die we inschakelen voor onze Relation Management en in verband met de verwerking van onze contacten. Deze activiteiten omvatten geen geautomatiseerde individuele besluitvorming en worden buiten de EER overgedragen.

1.3 Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer je onze website bezoekt of als klant gebruik maakt van onze producten en diensten kan het zijn dat we in het kader daarvan beroep doen op derde partijen, zoals partners, verbonden en geassocieerde vennootschappen en leveranciers waaraan we je persoonsgegevens doorgeven. Deze derde partijen helpen ons onze producten en diensten te leveren, te ondersteunen, te ontwikkelen en inzicht te krijgen in het gebruik hiervan en leveren diensten (bijvoorbeeld: hosting, klanten- en technische ondersteuning, marketinganalyse, levering van content, uitvoeren van betalingen …).

Het is bovendien mogelijk dat we in het kader van een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen ook gegevens delen (inclusief persoonsgegevens) met derde partijen. We delen de door jou verstrekte informatie, automatisch verzamelde informatie en informatie van anderen met deze derde partijen voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen hun diensten of ondersteuning te verlenen. Bij de hierboven beschreven activiteiten geven we per activiteit aan met welke categorieën derde partijen, andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen, we je persoonsgegevens delen.

Verder kan het zijn dat we toegang tot je gegevens moeten verstrekken of je gegevens moeten doorgeven omwille van een wettelijke verplichting. Dit aan autoriteiten, overheidsinstellingen of andere derden. Tot slot geven we je gegevens mogelijks door indien dit in het kader van je vitaal belang nodig mocht blijken.

1.4 Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EER

BeBold NV probeert de doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) steeds te beperken. Wanneer dit toch het geval zou zullen, zullen we in deze situatie er zo snel als mogelijk voor zorgen dat deze doorgifte in overeenstemming met de AVG (door o.a. de aanwezigheid van een adequaatheidsbesluit in het betreffende land of het inregelen van een gepast alternatief …) wordt gebracht.

We verwijzen voor de specifieke doorgiftes door naar “Waarom en hoe verwerken we je persoonsgegevens?”.

1.5 Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn of volgens de wettelijke verplichting die ons is opgelegd. We verwijzen voor de specifieke bewaartermijn naar “Waarom en hoe verwerken we je persoonsgegevens?”.

1.6 Geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Europese wetgeving rond gegevensbescherming (GDPR/AVG) legt organisaties bepaalde voorwaarden op wanneer ze besluiten nemen over individuen uitsluitend op basis van verwerkingen die volledig geautomatiseerd zijn, waaronder profilering, en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben. BeBold NV doet niet aan dit soort besluitvorming.

1.7 Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

BeBold NV vindt het belangrijk dat je steeds zelf controle behoudt over de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende rechten waarover je beschikt en beroep kan doen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond van die verwerking, is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden of beperkingen gekoppeld zijn aan de uitoefening van onderstaande rechten. Voor het uitoefenen van deze rechten, of informatie daaromtrent, kan je contact opnemen met info@bebold.digital. We geven dan ook meer informatie als er bepaalde modaliteiten gekoppeld zijn aan je verzoek.

Voorts is het mogelijk dat we extra informatie vragen om je identiteit te verifiëren zodat je persoonsgegevens niet ten onrechte worden verwijderd of worden gedeeld met iemand die daar geen recht op heeft. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van jouw verzoek hierop te reageren. Indien wij niet binnen een termijn van één maand kunnen reageren en de termijn wensen te verlengen, of als wij geen gevolg zullen geven aan het verzoek, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

1.7.1 Recht op inzage / informatie / toegang

In het geval dat we je persoonsgegevens verwerken, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy. Je hebt het recht van ons een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar word je kosteloos bezorgd, maar bij herhaaldelijke vraag behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

1.7.2 Recht op verbetering

Indien de persoonsgegevens die wij over jou bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, heb je het recht om deze informatie te laten corrigeren of, gelet op de doeleinden van de verwerking, te voltooien.

1.7.3 Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Dit betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt. Dit recht is van toepassing indien één van de volgende situaties zich voordoet:

Naast ons recht om je persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

Vooraleer we de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens opheffen, word je daarover geïnformeerd.

1.7.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van je persoonsgegevens berust op jouw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht, heb je het recht om een kopie van je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Je hebt bovendien het recht om jouw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons aan een derde partij te laten bezorgen. Dit recht is niet van toepassing wanneer dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

1.7.5 Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in de hierboven beschreven activiteiten. In het laatste geval kan dit enkel indien de activiteit gerelateerd is aan (1) de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend of (2) de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden. Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heb je het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien je zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doeleinde

1.7.6 Recht op gegevenswissing

Je hebt het recht om ons het wissen van je persoonsgegevens te verzoeken. Dit betekent dat de persoonsgegevens door ons zonder onredelijke vertraging moeten worden verwijderd. Dit recht is van toepassing indien één van de volgende situaties zich voordoet:

Indien je ons verzoekt je persoonsgegevens te wissen, zullen wij de persoonsgegevens wissen tenzij één van de volgende situaties (uitzonderingen) zich voordoet:

1.7.7 Recht op het intrekken van je toestemming

Wanneer je toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Je toestemming intrekken proberen we zo eenvoudig mogelijk te maken en in de mate van het mogelijke even eenvoudig als het geven van je toestemming.

1.7.8 Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens bij geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wanneer je persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van een geautomatiseerde individuele besluitvorming en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben kan je ons verzoeken om je gegevens niet meer te gebruiken. Indien je je verzet tegen deze verwerking zullen we de verwerking stopzetten of beperken tenzij er dwingende redenen zijn om dat wel te doen.

1.8 Contact informatie

Indien je na het lezen van deze Privacy Policy verdere vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen per e-mail via info@bebold.digital.

Daarnaast heb je het recht om eventuele opmerkingen of klachten over te maken aan de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Je kan dit doen in de EU-lidstaat waar je verblijft, de plaats waar je werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvond. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Omdat we een groot belang hechten aan onze onderlinge relatie, verzoeken we je om steeds eerst met ons contact op te nemen zodat we een oplossing kunnen uitwerken voor at aan de basis van je klacht ligt.

hat lies at the root of your complaint.

1.9 Aanpassingen aan onze Privacy Policy

Onze organisatie, en dus ook onze Website, zijn een dynamische en innovatieve omgeving. Deze Privacy Policy kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je persoonsgegevens op een andere manier zullen verzamelen of bewerken. Uiteraard brengen we je op de hoogte wanneer er belangrijke wijzigingen zijn aan deze Privacy Policy, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.

BeBold